Tarieven

Hieronder worden de tarieven voor mijn diensten weergegeven.

Telefonisch consult           € 12,50 per 15 minuten    

Huisbezoek*                      € 90,00 per uur

Reiskosten                       € 0,19 per kilometer

Cursus / opleiding            In overleg


* Minimaal tarief dat wordt gerekend is 1 uur.


Algemene voorwaarden:

LactatiekundigeZwolle.nl staat geregistreerd bij KvK Nederland onder nummer 52414205.

De lactatiekundige streeft naar de best mogelijke zorg voor moeder en kind en houdt zich aan de daarvoor geldende “Scope of Practice”en “Code of Ethics” van de International Board of Lactation Consultants Examiners (IBCLE).

  • Tijdens het consult wordt gevraagd om akkoord voor facturatie.
  • Binnen 2 maanden na afloop van de zorg ontvangt de client een factuur.
  • Alvorens deze ingediend wordt bij de zorgverzekeraar dient deze factuur eerst betaald te worden.
  • De betalingstermijn voor particulieren is 2 weken.
  • De betalingstermijn voor zorginstellingen is 30 dagen.
  • Indien het openstaande bedrag niet op tijd betaald is, volgt een herinnering per post, sms of email.
  • Indien dan nog niet wordt betaald, volgt een aanmaning per post.
  • Indien betaling van deze aanmaning niet per ommegaande voldaan is, wordt een incassobureau ingeschakeld.
  • Is betaling van de factuur een probleem, dan wordt het zeer op prijs gesteld om daarover zo snel mogelijk telefonisch contact op te nemen.

Betalingsvoorwaarden

Betalingen vinden plaats via een factuur achteraf. De factuur wordt per e-mail naar het opgegeven e-mailadres verzonden. Je moet betalen binnen 14 dagen na de datum op de factuur. Na ongeveer 14 dagen sturen wij een eerste herinnering als er nog niet betaald is. Na ongeveer 28 dagen komt er een tweede herinnering, indien nodig. Bij de tweede herinnering brengen wij € 10,- administratiekosten extra in rekening.

Algemene voorwaarden en klachtenregeling

Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Wij zijn aangesloten bij het klachtenportaal zorg. Mocht u niet tevreden zijn over de geleverde zorg dan horen wij dat graag van u en proberen we samen tot een passende oplossing te komen. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure van de NVL of contact opnemen met Klachtenportaal.